fbpx Općinama u BiH dostupan jedinstven alat za praćenje tržišnih kretanja

Općinama u BiH dostupan jedinstven alat za praćenje tržišnih kretanja

Home

Općinama u BiH dostupan jedinstven alat za praćenje tržišnih kretanja


Općine u BiH sada na jedan klik mogu dobiti uvid u poslovanje pojedinačnih firmi, stanje industrije, ali i kompletne privrede na njihovoj teritoriji, kao i drugim bh. općinama, zahvaljujući saradnji sa kompanijom „LRC“ iz Sarajeva i njihovom konceptu podrške specijaliziranim za jedinice lokalne samouprave.

Cilj ovog projekta, kako ističu u LRC-u je da kroz jedinstven alat za praćenje tržišnih kretanja, omoguće bh. općinama da pruže efikasniju i adekvatnu podršku svim svojim privrednim subjektima, kako bi unaprijedile investicijski ambijent i obezbijedile sredstva za podsticajne programe za razvoj privrede na teritoriji svake pojedine općine.

Zahvaljujući sistemskom korištenju zvaničnih i provjerenih informacija, pohranjenih u jedinstvenoj LRC-ovoj bazi podataka o poslovanju svih pravnih subjekata u BiH, općine imaju jedinstvenu mogućnost za analizu ekonomskih kretanja i pripremu strateških planova za podršku privrednicima i afirmaciju poslovnog ambijenta.

Značajan broj općina u BiH već je sklopio ugovore sa „LRC“-om i započeo primjenu ovog koncepta podrške javnom sektoru, što je općinskim uposlenicima u službama za privredu i razvoj omogućilo efikasniji rad i fokusiranje na izradu analiza i strategija, umjesto da većinu svog vremena troše na mukotrpno prikupljanje podataka iz raznih izvora.

 

Brojni benefiti saradnje sa LRC-om

Prema riječima Harisa Gudića, savjetnika načelnika Općine Ilidža, saradnja sa “LRC“-om im omogućava izvrsnu analitiku iz koje proizilaze mjere djelovanja općinskog načelnika, službi i općinskog vijeća.

[caption id="attachment_423477" align="alignnone" width="720"] Haris Gudić[/caption]

- Kao lokalnoj zajednici javila nam se potreba za dubljom analizom stanja naše privrede, odnosno kompanija, koje posluju na području naše općine. Kada smo vidjeli kakav nam servis nudi LRC-ova platforma „boniteti.ba“, uvidjeli smo da je upravo to ono, što nam je neophodno za analizu stvarnog stanja aktivnosti u privredi Općine Ilidža - kaže Gudić.

Kako dalje navodi Gudić, brojne su benefiti saradnje sa „LRC“ kompanijom, jer koristeći njihovu platofrmu „boniteti.ba“, u mogućnosti su da analiziraju stanje u svim granama industrije na teritoriji njihove općine.

-Moguće je uvidjeti koja privredna grana se najbrže, odnosno najsporije razvija, analizirati rast u prihodima i broju zaposlenih - naglasio je Gudić.

Iako privreda nije direktna nadležnost lokalnih zajednica u BiH, prema Gudićevim riječima, Općina Ilidža jedna je od onih, koja privredi pristupa na način da bude njen maksimalni servis.

- Odgovorno konstatujem da je Općina Ilidža, lokalna zajednica koja pridaje veliki značaj saradnji sa privatnim sektorom. To bih potvrdio činjenicama da imamo konstantan rast broja registrovanih preduzeća i značajan trend smanjivanja nezaposlenosti - istakao je Gudić.

 

Sa LRC bazom podataka korak ispred drugih

 

I Općina Laktaši poznata je kao preduzetnička sredina, koja sve više pažnje posvećuje unaprijeđenju poslovnog ambijenta. Prema mišljenju Dragana Kelečevića, šefa Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Općine Laktaši, zahvaljujući analitici LRC-a, sada efikasno mogu pratiti uspješnost pojedinih grana lokalne privrede, podatke o broju preduzeća, ukupnom prihodu, izvozu, kao i o broju zaposlenih.

[caption id="attachment_423478" align="alignnone" width="504"] Dragan Kelečević[/caption]

- Također, analitika LRC-a nam koristi i pri promociji Laktaša kao privlačne sredine za poslovanje, te efikasniju podršku pri internacionalizaciji poslovanja lokalnih preduzeća i njihovom povezivanju s partnerima iz dijaspore. Koristeći baze podataka LRC-a, možemo provjeriti bonitet potencijalnih investitora, koji su zainteresovani za ulaganje na području Općine Laktaši - kaže Kelečević.

Jer, kako dalje navodi Kelečević, namjera općinske uprave u Laktašima je da konstantno radi na poboljšanju uslova poslovanja na području opštine, kao i na privlačenju novih investitora.

- Korištenje LRC-ovih baza podataka omogućava nam da budemo korak ispred drugih, pri pružanju usluga lokalnim privrednicima.Uspostavljene baze podataka o lokalnim preduzećima omogućiće nam kvalitetne analize, što će predstavljati osnovu za definisanje pravaca pri izradi budućih razvojnih dokumenata - istakao je Kelečević.

Glavno djelovanje „LRC“ kompanije biće usmjereno na instrumente i aplikacije za online generisanje izvještaja, koji općinama u BiH omogućava uvid u poslovanje svih pravnih subjekata na nivou BiH: dnevni pregled otvaranja pravnih subjekata i obrta; dnevni izvještaj blokada pravnih subjekata i obrta; olakšan online pristup izvještaju za privrednu službu sa informacijom o radu preduzeća ili obrta; detaljan uvid u ekonomska kretanja na nivou opština sa komparacijom u posljednje tri godine; detaljan uvid u pojedine industrijske sektore za sve općine, kantone, entitete, kao i na nivou BiH, u posljednje tri godine, te pregled stečaja i likvidacija.

 

(Cazin.NET)

Tagovi
Objavio: Tue, 18/04/2017 - 07:50

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top