Parlament FBiH: Ima li olakšica za sportske klubove od 2017. do 2020. godine

fbih
Danas se održava 14. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a na predloženom dnevnom redu je više zakonskih rješenja i to po hitnom postupku, Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za 2019. godinu, Godišnji izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Željeznice Federacije BiH“ za 2016., 2017. i 2018. godinu.

 

Na dnevnom redu je Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (hitni postupak), Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga – hitni postupak, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu – hitni postupak, Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, predlagači: klubovi zastupnika SDA, HDZ BiH-HNS, DF i SBB – hitni postupak.

Predlagači su u obrazloženju naveli da se izmjena odnosi na datum koji se odnosi na 31.12.2016. godine i da se promijeni u 30.06.2020. godine jer je veliki broj sportskih klubova i kolektiva u teškoj finansijskoj situaciji naročito u vrijeme koronavirusa čime im je otežano i samo poslovanje i takmičenja. 

"Stoga se osnovano nameće potreba za izmjenom i dopunom Zakona, na način da se uslovi, način i postupak u vezi dospjelih, a nenaplaćenih poreskih dugovanja sportskih klubova te otpisa zateznih kamata, umjesto za 31.12.2016. godine veže za 30.06.2020. godine kao referentnu vremensku vrijednost za koju se veže nastupanje odgovarajućih pravnih posljedica. Iz prednjeg nesumnjivo proističe da je osnovni razlog donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona prvenstveno sistematsko obezbjeđivanje i normalizacija poslovanja sportskih kolektiva kao poreskih obveznika, te prevazilaženje ograničavajućeg faktora njihovog poslovanja - izmirenja poreskih dugovanja, a sve u cilju adekvatnog rješavanja postojećih finansijskih poteškoća sa kojima su suočili u periodu od 31.12.2016. godine do danas", navodi se u obrazloženju. 

Zastupnici bi trebali razmatrati i Prijedlog Zakona o Registru finansijskih izvještaja, Prijedlog Zakona o računovodstvu i reviziji, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima, Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od deset godina od dana usvajanja, Izvještaj o radu FERK-a za 2019. godinu.

Izvor: