Plač žene koja mora živjeti kao muškarac

Afganistanska 18-godišnjakinja prisiljenja je živjeti po običaju "bača poš" što znači "obučena kao dječak", zbog čega svakodnevno plače i pita se kakav je to život u kome je  osuđena na patnju  od rođenja.

Kako živi u ruralnom dijelu zemlje, gdje su djevojke izložene maltretiranju ako izlaze same, da bi pomogla starom ocu u obavljanju  muških  poslova i bila privilegovana da se  slobodno kreće, morala se početi oblačiti kao muškarac.

Sitara Vafadar radi s ocem u fabrici cigle u Nangahar provinciji u  Afganistanu. Kaže da želi da živi kao djevojka, ali da nema drugog izbora jer su njeni roditelji slabi, a  ima još pet sestara koje su se također oblačile kao muškarci i pomagale u ciglani.

Međutim, Sitara će moći da se uda, jer joj to običaj dozvoljava.

Prema tradiciji na Balkanu, u porodicama koje su ostale bez muške djece, međutim, kada žensko dijete preuzme ulogu muškarca, osuđeno je na celibat.

Izvor: