Planirani prekidi u isporuci električne energije za Cazin, Bihać, Veliku Kladušu i Bosansku Krupu

Struja
Servisna informacija!

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije prema slijedećem rasporedu:

BIHAĆ

dana 02.07.2020. godine

od  09:00 do  11:00 sati  za kupce trafo područje stambene zgrade P+12/2

CAZIN

Dana 02.03. i 04.07.2020. godine

Od 08:00 do 16:00 sati povremena isključenja na trafo-području Jusun put 2,

Dana 02.07.2020. godine

Od 08:00 do 15:00 sati trafopodručje:

  • Džehveruša, Mahmutovići, Muhadžeri, Mahmutovića Bazen, Brezova Kosa, GSM TAHIROVIĆI, Jusin Put, Šišići, Hadžići, Spahići, Skokovi, MEDIK-Skokovi, Hadžići-Vodovod, Pećigrad 1, 2 i 3, Krakača 1, 2 i 3, Visibaba i Mrcelji;

VELIKA KLADUŠA

Dana 02.07.2020. godine

Od 10:30 do 12:30 sati na trafo-područjima: Zborište 1, 2, 3 i 4, Vodovod Zborište, Stabandža 1 i 2, Gradina 2, Vodovod Jabukovac, Crvarevac 1 i 2, Čaglica 1 i 2, Tunjevac, Ponjevići, Ćoragići, Mašinovići i Kućni trafo Crvarevac.

BOSANSKA KRUPA

Dana 02.07.2020. godine

Od 10:00 do 15:00 sati na trafo-područjima: Jezerski Centar 1 i 2, Jezerski Grad, Kubeti 1 i 2, Crnkići, Vučkovac, Velići, Trnovac, Dijelovi, Muzaferovići, Mehića ploča, Duraković. 


U slučaju vremenskih nepogoda ili drugih objektivnih okolnosti radovi se odgađaju!

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.

Izvor: