Pokrenuti postupci protiv pripadnika OS BiH koji su bili na obilježavanju neustavnog dana RS

.
Postupci su pokrenuti u skladu s nadležnostima definisanim Zakonom o odbrani BiH

Protiv pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su učestvovali na obilježavanju neustavnog dana RS, bit će pokrenuti postupci. 

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine je u skladu s nadležnostima definisanim Zakonom o odbrani BiH pokrenulo postupak utvrđivanja činjenica u vezi sa prisustvom pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga BiH na obilježavanju 9. januara.

Podsjećamo, u Banjoj Luci su na obilježavanju neustavnog dana RS bili prisutni zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić, zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OSBiH Gojko Knežević, komandant Operativne komande OSBiH general major Radovan Ilić, kao i tri brigadira, dva generala te komandira Šeste brigade u Banjoj Luci, te Milorad Krajšumović, komandant 3. Pješadijskog puka (RS), i brigadir Zoran Dunović, zamjenik komandanta Komande podrške Oružanih snaga BiH za operacije.

Izvor: