Popunjeni smještajni kapaciteti kampa Lipa

Kamp Lipa
Ovih dana sve se više aktuelizira tema prihvatnih centara u kojima su smješteni migranti koji nam dolaze iz različitih istočnih zemalja i čiji je krajnji cilj neka od europskih zemalja. Na tom putu pokušavaju preći državnu granicu sa Republikom Hrvatskom u čemu, uglavnom, budu spriječeni, tako da se najveći dio migranata zadržava na prostoru USK u nadi da će uspjeti stići na svoje odredište.

Sve veći broj migranata nam dolazi sa područja Tuzle i Sarajeva pokušavajući da se smjeste u kamp Lipa, tj. koriste kamp kao opskrbnu stanicu u nastojanju da stignu na svoje odredište.

Smještajni kapaciteti kampa Lipa su već uveliko popunjeni, s obzirom da je njegov kapacitet oko 1000 korisnika, a trenutno ih je smješteno oko 1130. Veliki broj pristiglih migranata ne može biti primljeno i smješteno u kamp, tako da se zadržavaju u neposrednoj blizini  u nadi da će biti smješteni.

Postavlja se logično pitanje gdje će se ovi migranti uputiti nakon što ne budu primljeni u prihvatni centar i da li oni predstavljaju sigurnosnu prijetnju kako za sam kamp tako i za ostale građane

Izvor: