Potpisan memorandum o saradnji JU “Pedagoškog zavoda USK” Bihać i JU OŠ “Cazin ll”

Kk

U prostorijama Pedagoškog zavoda USK-a danas je potpisan Memorandum o saradnji, između JU" Pedagoškog zavoda USK" Bihać koju zastupa direktor Smajo Sulejmanagić, JU OŠ" Cazin II" Cazin koju zastupa direktor škole Elvedin Delalić i koordinatorica CRIP-a Elvira Ogrešević, JU OŠ "Harmani II" Bihać koju zastupa direktor Amir Fajić i koordinatorica CRIP-a Samra Selimović.

Memorandum o saradnji potpisali smo sa namjenom stvaranja uslova za saradnju u primjerima i oblastima od zajedničkog interesa i stvaranju boljeg inkluzivnog društva.
Cilj memoranduma je stvaranje i uspostavljanje saradnje između strana potpisnica.

Zahvaljujemo se direktoru Pedagoškog zavoda na izuzetno dobroj saradnji.

Izvor: