Potvrđeno pisanje "Avaza": Sud BiH uvažio tužbu profesora Fatiha Keskina

Potvrđeno je pisanje "Avaza" da je Sud BiH prihvatio tužbu advokata o predmetu Fatih Keskin, kojim je poništeno rješenje Ministarstva sigurnosti o njegovoj deportaciji. Danas je advokatsko društvo "Ademović, Nožica i partneri" potvrdilo da su zaprimili presudu Suda BiH u upravnom sporu tužitelja Fatiha Keskina protiv Ministarstva sigurnosti BiH. - Ističemo kako je predmetnom presudom uvažena tužba Fatiha Keskina, te je poništeno i konačno rješenje i prvostepeno rješenje Ministarstva sigurnosti - Službe za poslove sa strancima, a na osnovu kojih rješenja je Keskin i stavljen pod nadzor u Imigracioni centar. Istom presudom predmet je vraćen prvostepenom organu na ponovno odlučivanje - saopćili su advokati. U obrazloženju predmetne presude Sud BiH izričito navodi da dostavljanje akta Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA), "koja samo paušalno navodi da neka osoba predstavlja prijetnju po nacionalnu sigurnost BiH" nedostatna je da bi Sud uopće mogao donijeti svoj zaključak o pravilnosti takve kvalifikacije. - Osim toga, Sud BiH u obrazloženju svoje presude navodi da Ministarstvo sigurnosti BiH – Služba za poslove sa strancima uopće nije utvrđivalo činjenice, već se samo pozvalo na navedeni izvještaj OSA-e. U isti izvještaj OSA–e neposredan uvid izvršilo je i Vijeće Suda BiH, a koje na osnovu predmetnog akta OSA-e nije moglo ocijeniti, niti ponuditi odgovor, zbog čega je gospodin Keskin prijetnja po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine - kazali su iz Advokatskog društva "Ademović, Nožica i partneri".
Izvor: