Povećano prisustvo migranata na ulicama Bihaća

Migranti na ulicama
Danas je novinar našeg portala zabilježio povećano prisustvo i kretanje migranata na ulicama Bihaća.

 

Njihovo prisustvo se nije značajno smanjilo iako su donešene mjere Operativne grupe, u šta se stanovnici grada Bihaća, ali i drugih gradova USK, mogu uvjeriti i na osnovu vlastitog iskustva.

Koliko su donešene mjere neefikasne, a upotrijebljeni resursi nedovoljni, svakodnevno vidimo u kolonama migranata koje se kreću prema pograničnom pojasu, prema Republici Hrvatskoj.

Prisustvo migranata se najviše osjeti u zonama shoping centara, na ulicama, a posebno na mjestima koja im pružaju skrovište u napuštenim objektima, ali i u ulicama gdje, još uvijek, nalaze skrovište u privatnim smještajima, gdje pojedinci pokušavaju iskoristiti trenutnu situaciju za vlastitu dobrobit.

Sve se ovo dešava u epidemiološki otežanim uslovima, kada svaki dan imamo povećanje broja novozaraženih koronavirusom, kako kod nas tako i u okruženju.

Izvor: