Pravosnažna presuda za zločine u Sanskom Mostu

Sanski Most

Prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Bihaću potvrdio je Vrhovni sud Federacije BiH.

Ovom pravosnažnom presudom Mile Kokot je proglašen krivim za ratne zločine protiv civilnog stanovništva u Sanskom Mostu te je osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora.

Kako se navodi u prvostepenoj presudi Mile Kokot je u vrijeme sukoba između Vojske RS i Armije R. BiH, kao pripadnik VRS-a postupao suprotno pravilima međunarodnog prava kršeći relevantne odredbe Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata. Dalje se navodi da je navedeni nečovječno postupao prema civilima nanoseći im velike patnje i povrede tjelesnog integriteta i zdravlja te pljačkajući njihovu imovinu.

Prema presudi, Mile Kokot je 1992. godine sa još dva nepoznata naoružana vojnika, u Sanskom Mostu, pod prijetnjom oružja i upotrebom fizičke sile nad licem Rasim Bačić u njegovoj kući gdje je bila i njegova supruga i dvoje djece, tražio da Vahida, Rasimova supruga, preda zlatni nakit u vrijednosti od 15 000 KM što je i učinila. Tom prilikom, uz teško fizičko zlostavljanje, drugi vojnik je od Rasima tražio novac. Nakon što mu je Rasim dao 10 000 KM, teško pretučenog Rasima su izbacili kroz prozor u dvorište kuće.

Kantonalno tužilaštvo je uložilo žalbu te tražilo izricanje strožije kazne, dok je odbrana optuženog tražila da se odluka ukine a predmet vrati na ponovno suđenje suđenje ili zakaže pretres pred drugostepenim sudom, te optuženi oslobodi.

Obje žalbe su odbačene od strane Vrhovnog suda te je potvrđena prvostepena sudska odluka i time je prvostepena presuda Kantonalnog suda postala pravosnažna.

Izvor: