Prednost domaćim firmama pri javnim nabavkama u BiH

Javne nabavke
Premijer Federacije BiH, Fadil Novalić, inicirao je Odluku o obaveznoj primjeni preferecijalnog tretmana domaćeg u procentu od 30 posto zbog suzbijanja posljedica pandemije koronavirusa na ekonomiju BiH, koja se primjenjuje od danas pa do 01. juna 2021. godine. Odluku je donijelo Vijeće ministara BiH 29. maja 2020. godine.

Na ovaj način želi se pomoći domaćim kompanijama u dobijanju poslova u procesu javnih nabavki i podstiče domaća privreda gdje se osigurava značajna pomoć u spašavanju radnih mjesta.

Ovime se ublažavaju neželjene posljedice za domaću privredu i podstiču domaći ponuđači da svoje robe, usluge i druge elemente ponude znajući da imaju povlašteni status.

Prilikom obračuna cijena ponuda ugovorno tijelo je obavezno umanjiti cijenu domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg za 30 posto u postupcima javnih nabavki u narednih godinu dana.

Mjeru su prethodno usaglasili predsjedavajući Vijeća ministara BiH, premijer Federacije BiH i predsjednik Vlade Republike Srpske.

Odluka je donesena iako je Agencija za javne nabavke BiH ranije imala stav da “nema osnova za postupanje po podnesenoj inicijativi”.

Izvor: