fbpx Predškolski odgoj i obrazovanje za svu djecu pred polazak u školu

Predškolski odgoj i obrazovanje za svu djecu pred polazak u školu

Home

Predškolski odgoj i obrazovanje za svu djecu pred polazak u školu

Damir Omerdić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantna i predstavnici organizacije Save the Children za Sjeverozapadni Balkan posjetili su petak, 11. 1. 2019. godine JU Dječiji vrtić Hasnija Omanović u Cazinu, gdje je svečano otvoren prvi „Centar za rani rast i razvoj“- učionica za predškolski odgoj i obrazovanje u godini pred polazak u školu, a u skladu sa Okvirnim zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH.

Memorandum o suradnji u oblasti  ranog rasta i razvoja djece, a u okviru projekta “Jačanja socijalnog  uključivanja- jednako i kvalitetno obrazovanje za podršku uspješnog razvoja  djece Sjeverozapadnog Balkana 2016-2018” potpisali  predstavnici ove organizacije i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u augustu prošle godine.

„Cilj ovog projekta je omogućiti predškolski odgoj svoj djeci, posebno onima koji ne mogu ići u redovne vrtiće, iz socijalno ugroženih porodica, iz  romskih porodica ili iz ruralnih odnosno područja udaljenih od grada i gradskih vrtića. Brojna istraživanja su dokazala da djeca koja prođu predškolski odgoj ostvaruju bolje rezultate u školama, laše se i prilagode i socijaliziraju, a sva djeca moraju imati ista prva. Zato mi pokušavamo uz partnere među kojma je svakako i  Save the Children osigurati sredstva i mogućnosti za realizaciju ovakvih projekata, kazao je Damir Omerdic, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

U prvoj  fazi u  školskoj  2018/19. godini  planirano je otvaranje i opremanje 8 centara i 15 učionica za rani  rast  i razvoj, a Save the Children je za ovaj projekt osigurao  finansijsku podršku u iznosu od 151.000 KM.

Planirano je da u svakom centru bude dvoje zaposlenih i da kroz centre prodje oko 250 djece.

Save the Children za sjeverozapadni Balkan već 11 godina podržava pristup kvalitetnom programu ranog rasta i razvoja, doprinoseći kreiranju jednakih mogućnosti za sve dječake i djevojčice predškolskog uzrasta.

Press služba Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

Topic
Objavio: Sat, 12/01/2019 - 13:08

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top