Predstavnici Oružanih snaga BIH u posjeti načelniku Arminu Halitoviću: Počinje čišćenje i uređenje potoka Baštra i Voloder

Home

Predstavnici Oružanih snaga BIH u posjeti načelniku Arminu Halitoviću: Počinje čišćenje i uređenje potoka Baštra i Voloder

Danas je u prostorijama Općine Bosanska Krupa održan sastanak između predstavnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i načelnika Općine Armina Halitovića, a u vezi angažovanja inžinjerskih jedinica Oružanih snaga BiH na čišćenju i uređenju potoka Baštra na dužini od  2,5 km  i Voloder na dužini od 500 m.

Općina Bosanska Krupa intenzivno radi na prevenciji i zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, što se osigurava i čišćenjem, boljim i sigurnijim protokom vode, a samim tim i smanjenjem mogućnosti poplava.

Također, u tijeku je postupak javne nabavke shodno kojoj će biti utrošeno 20 000 KM za regulisanje još jedne dionice potoka Voloder na dužini od oko 500 m.

Kako bi se spriječile poplave neophodno je konstantno poduzimati preventivne mjere na regulaciji korita rijeka i potoka. Navedenim radovima umanjit će se opasnost izlijevanja potoka u proljetnom periodu, a podrazumijevaju sječu šiblja i drugog rastinja, mašinsko čišćenje kosina i dna korita potoka od nanosa i drugog otpadnog materijala, iskop radi formiranja korita sa većom propusnom moći.

Oružane snage BiH osigurat će potrebno ljudstvo i mašine, dok je Općina Bosanska Krupa obavezna obezbijediti smještaj u svojim kapacitetima i ishranu pripadnika jedinice, pogonsko gorivo za mašine, dnevnice za angažovane vojnike, kao i radnu snagu za sječu drveća.

Proteklih godina radovi su izvođeni na svim potocima na području Bosanske Krupe od kojih vrijedi spomenuti vodotok Bukovska i rukavac potoka Voloder, potok Svetinja, te potok Baštra

 

 

(Izvor: Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa)

Topic
Objavljeno: Pet, 18/08/2017 - 15:39

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top