Prekid isporuke električne energije za Cazin, Sanski Most i Bosansku Krupu

Nj

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihaćobaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

CAZIN

Dana 20.05.2021. godine

SANSKI MOST

Dana 20.05.2021. godine

BOSANSKA KRUPA

Dana 20.05.2021. godine

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca zapodručje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.          

Izvor: