Preporuka Ministarstva pravosuđa i uprave USK nadležnim organima

USK

Preporuka Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, koja se odnosi na kantonalne i gradske/općinske organe, upravne organizacije kao i sve ostale pravne subjekte, za ovjeru dokumenata tokom trajanja trenutne prirodne nepogode.

Preporuku pročitajte u prilogu članka (FOTO). 

USK
Izvor: