Preporuke FUCZ-a nakon poplava

Nakon obilnih padavina koje su najviše bile izražene prethodnih dana u slivu Une, Bosne i Save, prema posljednjim informacijama na većini hidroloških stanica navedenih slivova bilježi se blago opadanje vodostaja, prenosi Anadolija.

Prema prognoznim hidrološkim modelima prognozira se dalji trend opadanja i postepena stabilizacija vodostaja na slivovima, navedeno je iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Imajući u vidu činjenicu opadanja vodostaja i postepene stabilizacije, u cilju organizovanja i provođenja mjera nakon ovih obilnih padavina, nadležnim organima civilne zaštite kantona, odnosno općina/gradova preporučuju, između ostalog, da nadležni organi civilne zaštite kantona, odnosno općina/gradova na području ugroženim poplavama, a na osnovu vlastiti procjena, sačine listu klizišta sa visokim stepenom opasnosti po ljude i materijalna dobra, te formiraju stručni tim koji će vršiti kontinuirani monitoring na klizištima.

"Nadležni organi civilne zaštite kantona, odnosno općina/gradova treba da upoznaju stanovništvo poplavljenih područja da, nakon što se povukla voda, u narednom periodu ne konzumiraju povrće, a prevashodno salatu, špinat, blitvu, luk i slične povrtlarske kulture zbog opasnosti od kontaminacije teškim metalima i organiskim polutantima, kao i mogućnosti širenja zaraznih bolesti na tom području dok se ne izvrše adekvatna ispitivanja od strane nadležnih institucija. Ove aktivnosti provoditi u saradnji i koordinaciji sa nadležnim zavodima za poljoprivredu", naveli su iz FUCZ-a.

Među preporukama je i to da se na poplavljenim područjima, nakon što se povukla voda, obavi dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD) s ciljem provođenja obavezne protuepidemijske dezinfekcije na ugroženim područjima. Zavisno od epidemiološke situacije, provesti obaveznu protuepidemijsku dezinfekciju na ugroženom području u stambenim i drugim objektima, kao i privrednim i drugim institucijama na poplavljenom području sa nadležnim zavodima za javno zdravstvo, kao i higijensko-epidemiološkim službama (HES) domova zdravlja.

"Na poplavljenim područjima, nakon što se povukla voda, izvršiti uzimanje uzoraka vode za piće u javnim i privatnim vodovodima, bunarima, izvorištima i drugim objektima za snabdijevanje stanovništva vodom za piće, te da se izvrši kontrola tih uzoraka i predlože odgovarajuće mjere kako ne bi došlo do upotrebe onečišćene ili neispravne vode za piće. Ove aktivnosti provoditi u saradnji i koordinaciji sa nadležnim kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, higijensko-epidemiološkim službama (HES) domova zdravlja", saopćeno je iz FUCZ-a.

Preporuka je i da se u cilju bržeg provođenja postupka procjene šteta, a nakon što se povukla voda iz stambenih, privrednih i drugih objekata te poljoprivrednog zemljišta, općinske / gradske komisije za procjenu šteta, u skladu sa Uredbom o metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, hitno dostave preliminarne izvještaje o procjenama šteta i to na obrascu PR-Š-1, u cilju objedinjavanja preliminarnih izvještaja o procjenama šteta za potrebe Vlade Federacije BiH i drugih organa i institucija.

Izvor: