Prodaje se građevinsko zemljište u Cazinu- odlična lokacija i mogućnosti

.

Prodaje se građevinsko zemljište užeg gradskog područja Cazina k.č. broj 719/8 (234/23) i k.č. broj 719/9 (234/38) k.o. Cazin grad, pov 8.500 M2, koje se nalazi u ul Braće šehida - Ćuprija, iza Škole Cazin ll i Trgovačkog centra Bingo. 

 

Zemljište je lokacijski pogodno za izgradnju individualnih stambenih objekata - porodičnih kuća, stambenih zgrada kolektivnog stanovanja, dječijeg obdaništa, staračkog doma i slično, a u svemu prema priloženoj kopiji Katastarskog plana i izvodu iz usvojenog Urbanističkog plana grada Cazina. 

 

Kontakt telefon za informacije i termine o pregledu zemljišta 061 580 766. 

 

 

Izvor: