Prošle godine bh. sudovi izrekli više od 13.000 osuđujućih presuda

Sudovi u Bosni i Hercegovini, od državnog, preko entitetskih do kantonalnih o okružnih, u prošloj su godini donijeli ukupno 13.682 osuđujuće presude

Sudovi u Bosni i Hercegovini, od državnog, preko entitetskih do kantonalnih o okružnih, u prošloj su godini donijeli ukupno 13.682 osuđujuće presude

Tužilaštvo BiH u prošloj godini provelo je veliki broj istražnih radnji koje su rezultirale donošenjem 138 presuda protiv 209 osoba, navodi se u Izvještaju o radu Tužilaštva BiH za prošlu godinu.

Od ovog broja, donesene su 122 osuđujuće presude protiv 198 osoba, oslobađajućih presuda u 14 predmeta bilo je 78, dok je u jednom predmetu doneseno rješenje o obustavi predmeta.

Federalno tužilaštvo saopštilo je da su, u odnosu na poznate počinioce, kantonalna tužilaštva imala 20.693 prijave protiv 31.327 osoba. 

U prošloj godini riješeno je 14.730 prijava protiv 20.903 osoba, a u radu je na kraju izvještajnog perioda ostalo 5.963 prijava protiv 10.492 osoba.

Prema optužnicama kantonalnih tužilaštava, nadležni sudovi u FBiH presudili su u ukupno 8.791 predmeta protiv 10.929 optuženih osoba, te je izrečeno 9.757 osuđujućih presuda. 

Prema dostavljenim izvještajima iz Javnog tužilaštva RS, u prošloj godini riješeno je 7.635 prijava protiv 10.339 osoba, a ostalo je neriješeno 3.110 prijava protiv 4.451 osoba.

Ovo tužilaštvo riješilo je 6.122 istrage protiv 7.460 osoba, a ostalo je neriješeno 1.476 istraga protiv 2.298 osoba.

Sudovi su donijeli ukupno 4.324 presude za 5.022 osoba, od kojih su 3.803 osuđujuće za 4.390 osoba, 240 oslobađajućih za 291 osoba, 104 odbijajuće presude za 103 osoba.

Sudovi su u 628 predmeta za 763 osoba izrekli zatvorske kazne, pri čemu je postignuto 518 sporazuma o priznanju krivice.

Izvor: