Prva odluka novog Kriznog štaba: FBiH nabavlja 170.000 testova

dkdkkdk
Novi Federalni štab civilne zaštite održao je večeras prvi sastanak u Sarajevu gdje su donijete ključne odluke vezane za krizu uzrokovanu virusom korona u Bosni i Hercegovini.

Na današnjoj 7. vanrednoj sjednici FŠCZ, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH, donijeta je Odluka o nabavci materijala i opreme u uslovima pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) u vrijednosti od 7.128.012,00 KM.

Radi se o nabavci zaštitnih maski, dezinfekcionog sredstva, zaštitnih rukavica, zaštitnih odijela, zaštitnih naočala i 170 hiljada testova za detekciju koronavirusa pod nazivom "nCov-2019 all in one test/kit/RNA".

Podsjetimo da je u prethodnim najavama bilo riječi o 150.000 testova koji bi trebali doći u BiH ove ili sljedeće sedmice.

Dalje, usvojen je prijedlog za poduzimanje hitnih mjera na reduciranju broja graničnih prielaza na kojima je osigurana dvadesetčetverosatna sanitarna kontrola federalnih inspektora upućen je prema Savjetu ministara Bosne i Hercegovine.