Raste broj turista u Krajinu- potrebna su dosta veća ulaganja kantona i države

2322323

Bosanska Krupa doživljava turistički procvat. Sa 360.000 KM dobijenih od EU i SR Njemačke, a putem PLOD centra, počinju sa unapređenjem ponude kroz projekat „Obilazak zelenih otoka“ koji će, pored ostalog, podrazumijevati izgradnja kampa Zeleni otoci.

Bit će uspostavljen model upravljanja destinacijom, kreirana zajednička turistička ponuda i pokrenuta dvojezična online platforma što će omogućiti rast turističkog sektora na ovom području. Ulaganja su evidentna i u ostatku USK što rezultira značajnim brojem posjeta u predsezoni.  Od januara do danas bihaćka  Turistička zajednica  bilježi nešto više od 13.000 noćenja. Od tog broja je skoro 40% stranih gostiju, u najvećem broju Evropljana. Raste i broj smještajnih kapaciteta, a Turistička zajednica radi na tome da turistima osigura dobru zabavu u gradu. 

Izvor: