Mr. Razim Halkić, kandidat za Skupštinu USK-a i pokretač inicijative o zabrani rada nedjeljom

Kandidatima na općim izborima 2018 u Bosni i Hercegovini omogućili smo predstavljanje putem našeg portala Cazin.NET u cilju što boljeg upoznavanja građana s onima koji traže naš glas. Danas Vam predstavljamo mr. Razima Halkića, Cazinjanina i kandidata za Skupštinu USK-a.

Rođen 01.05.1972. godine u Stijeni, gdje je završio osnovnu školu. srednju matematičko-fizičko računarsku školu završio je 1991. godine u Cazinu, i iste godine upisao Elektrotehnički fakultet u Sarajevu. Na početku agresije na BiH radi kao nastavnik matematike i fizike u OŠ "Gornja Koprivna". Od maja 1993. uključuje se u odbranu Republike Bosne i Hercegovine do kraja rata, decembar 1995. godine. 

Dolaskom u 505. Vtmbr, jula 1993. godine, kao mladi vojnik biva postavljen za komandira komandnog voda u artiljerijskoj četi, a kasnije jedan od prvih ljudi MAD-a 505 Vmtbr. 

Kraj rata dočekao na dužnosti načelnika informatike u štabu 505. Vtmbr sa činom natporučnika.

Od 01. februara 1996. godine zaposlen u firmi informatički inženjering  Com_Soft d.o.o. Cazin, gdje radi i danas, na poslovima pomoćnika direktora za tehničke poslove, edukacije, razvoja i implementacije programskih rješenja za pravna i fizička lica.

Završio je Fakultet za ekonomiju i informatiku, smjer Poslovna informatika 2008. godine, te magistrirao 2016. godine na smjeru Informacione tehnologije, na temu "Radio-frekvencijska identifikacija (RFID)". Učesnik je međunarodne konferencije za RFID u Zagrebu svake godine.

Već 23 godine u realnom sektoru, zna kako pomoći radniku i poslodavcu.

Predsjednik je GO SDP BiH Cazin, član GO SDP BiH, vijećnik i predsjednik vijećnika Kluba SDP BiH Cazin u GV Cazin.

U suradnji sa vodećim poslodavcima općine Cazin, pokretač je inicijative u GV Cazin o zabrani rada nedjeljom, s ciljem zaštite prava radnika, a prvenstveno žena/majki kako bi bar nedjelju provele zajedno s obitelji.

Izvor: