Razmotren Nacrt zakona o sportu

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o sportu kojim se kvalitetnije uređuju pojedini segmenti sportskog sistema, a posebno razvoja široke baze školskog i univerzitetskog sporta.

Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović rekla je u zvaršnoj riječi da će do izrade prijedloga zakona o sportu imati koordinisan plan izmjene zakonskih propisa koji uređuju oporezivanje dohotka, ali i drugih oblasti koje utiču na jednostavnije i značajnije finansiranje sporta.

"Ovdje mislim i na poreska davanja za naknade sudija, delegata i drugih stručnih i ovlaštenih lica u sistemu sporta", istakla je Davidovićeva.

Ona je rekla da se mora utvrditi mogućnost da se i dio sportskih klubova oslobodi ograničavajuće forme udruženja građana i da pravni kontinuitet nastavi kao akcionarsko društvo kako bi se obezbijedio jednostavan upliv privatnog kapitala, a sam menadžment okrenuo tržištu.

Davidvićeva je zahvalila svim poslanicima za konstruktivnu raspravu o ovom nacrtu zakona, navodeći da će njihove sugestije i zapažanja biti od koristi do izrade prijedloga zakona.

Izvor: