Recesija neće utjecati na gradnju autoputa

Autoput

Pandemija koronavirusa nije utjecala na dinamiku izgradnje Koridora 5C. Izjavio je ovo u intervjuu za „Dnevni avaz“ Vojin Mitrović, ministar komunikacija i prometa BiH.

- Trenutno je u izgradnji 38,5 kilometara autoceste - kaže Mitrović.

Bez poteškoća

Šta je urađeno od početka godine kada je u pitanju Koridor 5C te šta se trenutno radi?

- Aktivna su sva gradilišta, a riječ je o gradilištima Vranduk - Ponirak, Ponirak - Vraca, Vraca - Donja Gračanica, Klopče - Donja Gračanica, tunel Ivan, Buna - Počitelj i Počitelj - Zvirovići. U toku su i radovi prve faze na izgradnji brze ceste Prača - Goražde (tunel Hranjen) dužine 5,5 kilometara te radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa - Zvirovići u dužini od 5,8 kilometara. Do novembra završit će se i pustiti u promet novih 11 kilometara autoputa. Radi se o dionicama Drivuša - Klopče, Klopče - Donja Gračanica i o dijelu dionice Donja Gračanica - Vraca. Time će biti kompletirana zaobilaznica oko Zenice.

Hoće li najavljena recesija utjecati na gradnju autoputeva u BiH?

- Ne, jer izgradnja dionica autoceste na Koridoru 5C se nastavila u punom obimu bez značajnih poteškoća do sada. Za sve dionice autoceste na Koridoru 5C koje su u izgradnji osigurani su vanjski izvori finansiranja, odnosno one se finansiraju putem kreditnog okvira zaljučenog s međunarodnim finansijskim institucijama te bespovratnim sredstvima Evropske unije.

 

Beograd - Sarajevo

A autocesta Sarajevo - Beograd?

- Razvoj cestovne infrastrukture u FBiH u narednom periodu će se zasnivati na projektima izgradnje novih cesta visokog ranga. Transportna strategija FBiH navodi kako FBiH, sa stanovišta saobraćajnog i geografskog povezivanja, karakterizira izražena potreba za novim modelima i ciklusima investicija.

Strateški značaj autoceste Sarajevo - Beograd za Federaciju i BiH se ogleda kroz podršku sveopćeg razvoja gravitacionog područja autoceste i cijele države, kao i razvoj prioritetnih privrednih grana, ravnomjerni regionalni razvoj, porast zaposlenosti i pozitivan utjecaj na demografski razvoj.

Autocesta će, također, omogućiti povezivanje BiH s evropskim saobraćajnim sistemom, ojačati tranzitnu ulogu BiH, doprinijeti uklanjanju uskih grla u saobraćajnoj infrastrukturi, omogućiti bolji protok ljudi i roba, povećati sigurnost saobraćaja te povećati mobilnosti stanovništva.

Naplata manja za 24,7 posto

Naplata cestarina drastično je pala. Koje su posljedice toga?

- Ukupno smanjenje prihoda od naplate cestarine u posljednja tri mjeseca (februar, mart i april) bilježi pad za 24,7 posto, što za direktnu posljedicu ima smanjenje prihoda „Autocesta FBiH“. U zavisnosti od budućih kretanja - prije svega dužine trajanja oporavka i vraćanja na nivo privrednog razvoja koji je bio prije novonastale situacije, moći će se preciznije izmjeriti utjecaj na finansiranje obaveza.

Izvor: