RS se zbog helikoptera zadužuje 9,4 miliona KM

Home

RS se zbog helikoptera zadužuje 9,4 miliona KM

Vlada Republike Srpske ovlastila je ministra finansija Zorana Tegeltiju da potpiše ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 9.400.000 KM za kupovinu višenamjenskog helikoptera sa najpovoljnijim ponuđačem, NLB bankom Banjaluka.

Rok za otplatu tog kredita je šest godina, grejs period je tri godine i uračunat je u rok otplate, kamatna stopa do 2,85 posto fiksno.

"Način otplate glavnice-poslije isteka perioda odgode plaćanja glavnice u više jednakih šestomjesečnih rata sve do dospijeća posljednje rate kredita i način otplate kamate-polugodišnje sve do dospijeća posljednje rate kredita", saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

U saopštenju se navodi da je Vlada danas usvojila informaciju o sprovedenoj proceduri javne nabavke finansijskih sredstava - dugoročno kreditno zaduženje Srpske za kupovinu višenamjenskog helikoptera (medicinska evakuacija i gašenje požara) za potrebe Helikopterskog servisa Republike Srpske.

Narodna skupština je u aprilu ove godine donijela odluku o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju RS za nabavku helikoptera u iznosu od 9.400.000 KM kod domaćih kreditora, a na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, Zakona o Vladi RS, odluci Vlade o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava.

Ministarstvo finansija sprovelo je proceduru javne nabavke metodom otvorenog postupka, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, važećim podzakonskim aktima, Budžetom za 2017. godinu.

 

(Izvor: Klix.ba)

Tagovi
Objavito: Čet, 08/17/2017 - 13:53

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top