Home

RS se zbog helikoptera zadužuje 9,4 miliona KM

17 Aug

RS se zbog helikoptera zadužuje 9,4 miliona KM

Vlada Republike Srpske ovlastila je ministra finansija Zorana Tegeltiju da potpiše ugovor o dugoročnom kreditnom zaduženju u iznosu od 9.400.000 KM za kupovinu višenamjenskog helikoptera sa najpovoljnijim ponuđačem, NLB bankom Banjaluka.

Rok za otplatu tog kredita je šest godina, grejs period je tri godine i uračunat je u rok otplate, kamatna stopa do 2,85 posto fiksno.

"Način otplate glavnice-poslije isteka perioda odgode plaćanja glavnice u više jednakih šestomjesečnih rata sve do dospijeća posljednje rate kredita i način otplate kamate-polugodišnje sve do dospijeća posljednje rate kredita", saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

U saopštenju se navodi da je Vlada danas usvojila informaciju o sprovedenoj proceduri javne nabavke finansijskih sredstava - dugoročno kreditno zaduženje Srpske za kupovinu višenamjenskog helikoptera (medicinska evakuacija i gašenje požara) za potrebe Helikopterskog servisa Republike Srpske.

Narodna skupština je u aprilu ove godine donijela odluku o kapitalnoj investiciji i dugoročnom zaduživanju RS za nabavku helikoptera u iznosu od 9.400.000 KM kod domaćih kreditora, a na osnovu Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, Zakona o Vladi RS, odluci Vlade o davanju saglasnosti na plan utroška sredstava.

Ministarstvo finansija sprovelo je proceduru javne nabavke metodom otvorenog postupka, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, važećim podzakonskim aktima, Budžetom za 2017. godinu.

 

(Izvor: Klix.ba)

0 Comments

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top