RS u brojkama: Zatvorene 33 osnovne škole, ugašeno 174 odjeljenja, blizu 50.000 maloljetnika na socijali…

rs
U publikaciji “Ovo je Republika Srpska”, Republički zavod za statistiku objavio je mnoštvo podataka koji daju osnovne pokazatelje stanja i promjena ekonomskog i društvenog života Republike Srpske.

Iz podataka se vidi da je za pet godina Republika Srpska ostala bez 33 osnovne škole, ostvarila manjak od 5.457 osnovaca, dok je broj odjeljenja u osnovnim školama manji za 174.

Prosječan broj učenika u odjeljenju u osnovnim školama u Srpskoj u školskoj 2018/19. godini bio je 18, dok je taj prosjek u zemljama Evropske unije u isto vrijeme 25-30 učenika.

Nadalje, u Republici Srpskoj je u školskoj 2018/19. godini bilo 687 osnovnih škola, 90.003 učenika, 5.057 odjeljenja i 8.217 nastavnika.
Uprkos ovim negativnim trendovima, zabilježen je rast broja nastavnika u osnovnim školama Srpske, i to za 79 u odnosu na period od prije 5 godina.

Stanovništvo i siromaštvo

Prosječan broj članova u domaćinstvu je 2, 74.

Socijalna zaštita

U Republici Srpskoj, u 2018. godini, jedan od oblika socijalne zaštite primalo je 179 164 lica, od čega punoljetna lica čine 72,9%, dok je maloljetnih korisnika bilo 27,1%.
U periodu od 2014. do 2018. godine broj korisnika socijalne zaštite umanjen je za 11%. Tokom 2018. godine evidentirano je 48 462 maloljetna korisnika socijalne zaštite. Najviše maloljetnih korisnika je u kategoriji 7-14 godina starosti, a najmanje u kategoriji 17-18 godina.

Broj rođenih i očekivano trajanje životnog vijeka 

Ukupan broj živorođenih u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu veći je za 2,5%.

Prosječna starost majke pri rođenju prvog djeteta u Republici Srpskoj je 27,6 godina. Očekivano trajanje života u Republici Srpskoj za 2018. godinu za muškarce iznosi 77, 22 godina, a za žene 79,86.

Brakovi

Najstariji mladoženja u 2018. godini u Republici Srpskoj imao je 85 godina, a nevjesta 79 godina, dok je najmlađi mladoženja koji je zaključio brak imao 18, a najmlađa nevjesta 16 godina. Prosječna starost nevjeste prilikom zaključenja braka je 28,9, dok prvi brak u prosjeku žene zaključuju sa 27,3 godine. Prosečna starost muškaraca prilikom zaključenja braka je 32,1 godina, a prvi brak mladoženje u prosjeku sklapaju sa 30,3 godine.

Buka

Izvor: