Rudari ogorčeni: Nastavljaju štrajk zbog Elektroprivrede

Home

Rudari ogorčeni: Nastavljaju štrajk zbog Elektroprivrede


Vlada Federacije BiH (FBiH) danas je na hitnoj telefonskoj sjednici odobrila 2.597.859 KM za 44 radnika Rudnika mrkog uglja u Zenici koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa

Ipak, Zenički rudari neće prekinuti svoj protest uprkos odluci Vlade FBiH, sve dok i Elektroprivreda BiH ne izvrši svoj dio obaveza.

Predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić ranije je upozorio da su rudari došli u težak položaj zbog maćehinskog odnosa Elektroprivrede BiH, kao vlasnika.

Husić ističe da odnos između JP "Elektroprivreda BiH" d.d.-Sarajevo i rudnika uglja u Federaciji BiH treba analizirati od 1996. godine do kraja 2017. godine.

"Od 1996. do kraja 2009. izvršna i zakonodavna vlast u Federaciji BiH je ulogu apsulutnog favorita u odnosima dodijelila EPBiH. Cijena uglja kreirana od strane entitetskih institucija iz rudnika prema EPBiH u vremenskom periodu 1996-2009 godina katastrofalna je po rudnike, a kada na to dodate u dobroj mjeri prisustvo nedovoljno kompetantnih i stručnih kadrova u upravljačkim strukturama rudnika, ne čudi što je to jedan od najtežih perioda u istorijatu rudnika uglja u Federaciji BiH", navodi Husić.

On podsjeća da se u pomenutom vremenskom periodu "rodila" finansijski moćna EPBiH, ali i siromašni rudnici kojima je i Federacija BiH jako loše upravljala, uz konstataciju da se koncern JP EPBiH praktično pojavio od 1. januara 2010. godine.

"I kada se sve analizira od tada pa do danas, može se reći da je određenih investicionih projekata bilo i da ih ima u realizaciji, ali se iz rudnika i rudarskih sindikata morala ponuditi uvijek ogromna energija da bi se određene stvari po navedenom kretale uzlaznom putanjom. Ozbiljna analiza struke i svih onih koji poznaju materiju će kazati na osnovu načina funkcionisanja koncerna JP EPBiH, u kome je sedam rudnika uglja, da je jedna od primarnih uloga ovog oblika organizacije zaštita interesa EPBiH (siguran dobavljač uglja sa cijenom koja odgovara EPBiH)", kaže predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

On naglašava da je krajem 2015. godine usaglašena investiciona faza za rudnike koncerna za vremenski period 2016-2018 u visini 320 miliona KM, te da realizaciju investicione faze vrši EPBiH.

U toku 2016. i 2017. godine, navodi, realizovano oko 70 miliona KM.

"Skupština JP EPBiH 30. decembra 2017. usvaja plan poslovanja za period 2018-2020 i ne planira realizaciju nerealizovanih oko 250 miliona KM investicija u sedam rudnika koncerna, nego planira u tom periodu investiranje u visini od 55 miliona KM. Oko 195 miliona KM usaglašenih ranije i planiranih se 'oduzima od rudnika koncerna'. Realizacija u rudnicima 'Kreka' u toku 2016. i 2017. godine nešto više od sedam miliona KM, a za period 2016-2018 planirano 158 miliona KM. Kakav je to odnos?", pita Husić.

On naglašava da Sindikat razgovara se sa predstavnicima JP EPBiH i predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u Federaciji BiH o problemima rudara. te da je krucijalni problem realizacija zvanično usaglašenih projekata po pitanju modernizacije rudnika koja nudi humanije uslove rada.

Ističe da je socijalni dijelog konstantan i jako složen, te zahtjevan za sve aktere.

"Sindikat kreira zahtjeve u ogromnoj većini slučajeva, ima podršku ogromne većina članova sindikata po pitanju predstavljenih zahtjeva i te zahtjeve delegiraju u socijalnom dijalogu svim akterima istog. Tako da se može reći da članovi sindikata podržavaju zahtjeve sindikata ali kada god je to potrebno u izuzetnim prilikama i obrnuto", zaključuje Husić.

 

(Izvor: Vijesti.ba)

Tagovi
Objavio: Pet, 12/01/2018 - 16:49

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top