Rukovanje generala koje je ušlo u historiju i označilo deblokadu okruga Bihać 

Cazin

Na današnji dan, prije 25 godina, 6. augusta 1995. godine, u Tržačkim Raštelima desilo se ‘historijsko rukovanje’ kada su se, na državnoj granici, sreli generali Dudaković i Mareković i tako ozvaničili deblokadu Bihaćkog okruga. Nakon 1201 dana okrug Bihać više nismo bili opkoljen i blokiran. 
 
To su historijske činjenice koje ne smiju biti zaboravljene. A nakon toga, ovaj se dan obilježava i kao Dan grada Cazina.

Izvor: