Rusija nakon pet godina u PS Vijeća Evrope, samo nema BiH

Parlamentarna skupština Vijeća Evrope pozvala je rusku delegaciju da učestvuje u junskom zasjedanju.

Rezolucija tim povodom je bila usvojena kasno sinoć, nakon devet sati diskusije.

Pravo članova da glasaju, da govore i budu predstavljeni u skupštini i njenim organima ne mogu biti suspendovana niti poništena u kontekstu osporavanja ili revidiranja ovlašćenja - navodi se u tekstu dokumenta.

Kako se naglašava, "osnovna prava ne mogu biti ni na koji način sankcionirana". Ipak, kao i prije, ostaje mogućnost osporavanja ovlašćenja delegacije.

Kako se naglašava, ukrajinska, britanska, gruzijska delegacija su poslali 222 amandmana na rezoluciju, od kojih je samo jedan bio usvojen.

Ruska delegacija je već stigla u Strazburg i podnijela zahtjev za potvrdu svojih ovlaštenja u skupštini.

Prije pet godina, Rusiji je oduzet mandat u PS SE u vezi sa događajima u Ukrajini i povratkom Krima u sastav Rusije. 

Moskva je povukla svoju delegaciju, a takođe je prestala da plaća doprinose. Organizacija je nedavno predstavila rezoluciju o vraćanju ovlašćenja Rusiji.

Nedostatak kvoruma, konkretnije bojkot delegata HDZ-a BiH, SDS-a i SNSD-a glavni je razlog što nije održano zasjedanje Parlamenta BiH na kojem je bilo predviđeno imenovanje članova Delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope.

S obzirom na to da je propuštena i ova dodatna, ali posljednja šansa, BiH ostaje jedina od 47 zemalja članica Vijeća Evrope koja neće učestvovati u njenom parlamentarnom radu.

Na taj način izabrani poslanici i delegati neće moći učestvovati u donošenju važnih odluka, kao što su izbor novog generalnog sekretara Vijeća Evrope i sudija Evropskog suda za ljudska prava.

Izvor: