Šansa za nezaposlene (FOTO)

zavod za zapošljavanje USK
Poslove za vise od dvije stotine osoba osigurani su putem programa za zapošljavanje i samozapošljavanje „Tražim poslodavca“ , „Druga prilika“ i “Poduzetništvo za sve“ koje je realizirao Federalni zavod za zapošljavanje preko kantonalnih zavoda.

 

Trenutno se nalazi 34.613 osoba.na evidenciji Zavoda za zapošljavanje USK.

Ove godine je pokrenuto oko 190 obrta koji su se finansirali preko federalnog zavoda za zapošljavanje u kojima je zaposleno oko 220 osoba.

Predviđeni  su slični programi zapošljavanja i samozapošljavanja, te programi obuke i rada, koji će obuhvatili oko 12.000 osoba na nivou Federacije a koji su obuhvaćeni Planom programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje. a koji će biti realizirani preko Kantonalnog zavoda, obuhvatit će mlade, zatim žene, osobe sa nižim kvalifikacijama, invaliditetom, porodice poginulih i demobilisanih boraca, Rome, samohrane roditelje, osobe preko 40 godina i druge. Za tu svrhu osigurana su višemilionska sredstva.

Izvor: