Saradnja Vlade USK-a sa predstavnicima Nizozemske i ECHO-a u kontrolisanju migrantske krize

Premijer Unsko-sanskog kantona, Mustafa Ružnić, policijski komesar USK-a, Mujo Koričić, i ministar unutrašnjih poslova USK-a, Nermin Kljajić, razgovarali su danas u Bihaću sa članovima nizozemskog multidisciplinarnog tima za borbu protiv krijumčarenja migranata i delegacijom Ambasade Nizozemske u BiH, na čijem je čelu bila zamjenica ambasadora Mina Noor.

Premijer, komesar i ministar unutrašnjih poslova, po funkciji u i članovi Operativne grupe za nadzor migranstke krize na području Kantona, informisali su članove delegacije o trenutnoj situaciji na području ovog Kantona, koji nosi najveći teret migrantske krize koja je pogodila i BiH, kao i druge zemlje na takozvanoj migrantskoj ruti.

Akcent je bio na aktivnostima sprječavanja krijumčarenja ljudi, posebno manipulacije ranjivim grupama među migrantima, porodicama i djecom. Predstavnici Ambasade i multidisciplinarnog tima stavili su se na raspolaganje za saradnju, u okviru njihovih nadležnosti, u ovim aktivnostima.

Premijer USK-a, Mustafa Ružnić, danas je razgovarao i sa Martinom Taschnerom, šefom odjeljenja ECHO-a za Tursku, Ukrajinu, Zapadni Balkan i Kavkaz. Ovaj susret rezultat je dobre saradnje sa EU organizacijama IOM i UNHCR i Delegacijom EU u BiH, ostvarenu tokom proteklih tri mjeseca te je potvrđeno da će EU partnerski nastaviti pomagati Unsko-sanskom kantonu dok god postoji potreba na terenu da se bore s posljedicama globalne migrantske krize.

Izvor: