fbpx Šarović najavio zabranu izvoza šumskih drvenih sortimenata iz BiH

Šarović najavio zabranu izvoza šumskih drvenih sortimenata iz BiH

Home

Šarović najavio zabranu izvoza šumskih drvenih sortimenata iz BiH

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih poslova BiH Mirko Šarović narednih dana će provesti hitne konsultacije sa nadležnim institucijama i pokrenuti potrebne procedure prema Vijeću ministara BiH, kako bi se zabranio izvoz šumskih drvnih sortimenata iz Bosne i Hercegovine, na period od dvije godine, i uvela taksa na izvoz rezane građe bukve i hrasta, a sve u cilju zaštite domaćih proizvođača.

"Namjera je da ove mjere budu jedinstvene za oba entiteta kako bi se u potpunosti smanjio izvoz drvne sirovine i omogućio nesmetan razvoj industrije namještaja u BiH", navode iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH prethodno je zaprimilo od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS te od Federalnog ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, inicijative za zabranu izvoza drvnih sortimenata i uvođenje taksi na izvoz rezane građe. 

Objavio: Pet, 24/05/2019 - 23:23

Povezane vijesti

Back to top