SDA pokreće inicijativu za hitnu reviziju diploma zaposlenih u institucijama Grada Cazin

SDA pokreće inicijativu za hitnu reviziju diploma zaposlenih u organu uprave, javnim ustanovama i preduzećima kojima je osnivač Grad Cazin.

Do pokretanja inicijative dovelo je niz afera vezanih za nezakonito stjecanje obrazovnih kvalifikacija u obrazovnim institucijama koje su u privatnom vlasništvu, kako navode, prioritetni cilj ove aktivnosti je zaštita digniteta i kredibiliteta Grada Cazin.

Izvor: