SDP: Novom listom invaliditeta ukinuti diskriminaciju među invalidima

Home

SDP: Novom listom invaliditeta ukinuti diskriminaciju među invalidima


Jasmina Zubić, zastupnica Socijaldemokratske partije BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, više puta je na sjednicama ovog Doma postavila poslaničko pitanje Insitutu za medicinsko vještačenje o formiranju nove liste invaliditeta, jer je aktuelno Uputstvo za primjenu liste invaliditeta poptuno diskriminirajuće prema određenim invaliditetima.  

„Institucija ombudsmena je 2014. godine donijela preporuku, kojom je naložila da se odmah prekine sa primjenom Uputstva za primjenu liste invaliditeta kao apsolutno ništavnog akta i da se primjenjuje lista invaliditeta koja je donesena u zakonskoj proceduri i usklađena sa međunarodnim standardima.

Uputstvo, koje se do tada primjenjivalo, bilo je potpuno diskriminirajuće za neke invalide, pa tako, na primjer, žene koje su bile operisane zbog raka dojke, su nakon primjene ovog uputstva ostale bez svojih prava. Osim njih, i mnogi ostali invalidi, pa čak i oni sa stoprocentnim postotkom invalidnosti, nisu mogli konzumirati svoja prava.

Upravo zbog ovakvih slučajeva smatrala sam da navedeno uputstvo treba ukinuti, pa sam više puta postavljala poslaničko pitanje Institutu za medicinsko vještačenje, tražeći da se ono ukine.

Posljednji odgovor Instituta na moje poslaničko pitanje potvrđuje da je od strane Upravnog odbora Instituta usvojena lista invaliditeta kao i Pravilnik o kriterijma i postupku medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja.

Nakon pribavljanja mišljenja nadležnog ministarstva lista bi se trebala početi primjenjivati, kako bi se mnogobrojnim građanima omogućio ravnopravan tretman pri ocjeni zdravstvenog stanja, bez diskriminacije po pitanju uzroka nastanka invaliditeta. Nadam se da će primjena nove liste i Pravilnika, napokon, vratiti nepravedno oduzeta prava mnogobrojnim građanima FBiH“, navodi Zubić.

 

 

((Izvor: PRESS SLUŽBA)

Tagovi
Objavio: Wed, 29/03/2017 - 14:55

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top