Serge Brammertz o procesuiranju zločina: Izostaje saradnja Hrvatske sa BiH i Srbijom

.
Danas se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija obratio Serge Brammertz, glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, koji se tom prilikom osvrnuo na problematiku procesuiranja ratnih zločina na području bivše Jugoslavije.

 

Što se tiče nacionalnog krivičnog gonjenja zločina počinjenih tokom genocida nad narodom Tutsi 1994. godine i sukoba u bivšoj Jugoslaviji, tužilac Brammertz je podsjetio Vijeće sigurnosti da još uvijek postoji hiljade predmeta koje treba završiti pred domaćim sudovima.

On je objasnio da je kontinuirana pomoć Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove "od suštinskog značaja za završetak ovog posla", što se ogleda u velikom broju zahtjeva za pomoć koje upućuju nacionalni tužioci.

U vezi bivše Jugoslavije, Brammertz je istakao da je najveći problem i dalje regionalna saradnja u sudskim predmetima.

Istakao je pozitivan razvoj odnosa između tužitelja u BiH i Srbiji, ali da se "obje države suočavaju sa poteškoćama u saradnji sa Hrvatskom", koja uopće nije odgovorila na zahtjeve za pomoć u više od 80 slučajeva, od kojih za neke već 7 godina izostaje odgovor.

OBJAVU POGLEDAJTE OVDJE.

"Danas je rasprostranjen utisak da u Hrvatskoj postoji volja da se traži pravda za hrvatske žrtve, ali ne i za žrtve drugih nacionalnosti", kazao je Brammertz Vijeću sigurnosti.

Pozvao je Ministarstvo pravde Hrvatske da odgovori na sve neriješene zahtjeve za pomoć relevantnim pravosudnim organima.

Izvor: