Sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Jj

U Bihaću je danas zasjedala  Vlada Unsko-sanskog kantona, na kojoj je, između ostalog, razmatrana Inicijativa Ministarstva pravosuđa i uprave za dopunu Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. 

Razmatrani su i: Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2021. godinu;  Program rada za 2021. godinu ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa. 

Posebnim pohvalama za uspješan rad ocijenjen je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2020. godinu jer su, zbog  hitnosti situacije imali povećan obim posla.  Tako je ova Uprava više od 10 mjeseci obavljala inspekcijske nadzore koji nisu bili planirani Programom rada, a koji nadzori su se odnosili na praćenje i izvršenje mjera u vezi sa pandemijom izazvanom novim koronavirusom (COVID-19), a prvenstveno radi zaštite zdravlja stanovništva.

U izvještajnom periodu Uprava vršila je inspekcijski nadzor na području svih osam općina / gradova Unsko-sanskog kantona. Inspektori Uprave ukupno su izvršili 15296 inspekcijskih nadzora.

Ukupan finansijski efekat Uprave po svim osnovama (prekršajni nalozi, zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka, uplaćene takse po raznim osnovama i dr.) iznosi 2.519.234,00 KM.

Članovi Vlade USK razmatrali su danas informaciju o stanju nasilja u porodici na području USK-a za 2020. godinu, Ministarstva unutrašnjih poslova USK te zadužilo Ministarstvo zdravstva i socijalne politike da preporuke MUP-a proslijedi centrima za socijalni rad.

Pored toga što je, kao relativno novi oblik kriminaliteta, uvedeno 2003. godine (član 222 KZ FBiH) nasilje u porodici se vrši i kroz druge grupe krivičnih djela: protiv života i tijela (ubistvo, TTP, LTP) i protiv polne slobode i morala (silovanje, rodoskrvnuće, bludnje radnje), te protiv braka, porodice i mladeži (zapuštenje ili zlostavljanje djeteta i maloljentika i sl.). 

 MUP USK ukazuje da je potrebno i dalje vršiti opremanje prostorija za rad sa žrtvama, koja su ponekad djeca. Na području kantona evidentan je i nedostatak adekvatnih prostora za sprovođenje zaštitnih mjera koje izriču sudovi, a pored Sigurne kuće u Bihaću ne postoji prostor na područjima drugih općina za smještaj muških žrtava i sl., mada su ovakve žrtve rijeđe. Promatra li se ukupno nasilje za period 2012-2020.godina evidentno je da je „nasilje u porodici“ u porastu, naročito kada su u pitanju krivična djela iz člana 222. KZ FBIH, ocjena je MUP-a USK. Preporuke su:

• Ažurirati evidencije, te nastaviti aktivnosti policije na prevenciji nasilja u porodici. Intenzivno prikupljati saznanja i o nasilju kada je niskog intenziteta, te ostvariti potpunu kontrolu nad već evidentiranim počiniocima, te sredinama sa već indiciranim nasiljem.

• Nastaviti jačati suradnju sa centrima za socijalni rad pravosudnim organima i drugim institucijama, razmjenjivati podatke i usklađivati zajedničko djelovanje, u skladu sa potpisanim Protokolom iz 2012.godine.  Neophodno bi bilo intenzivirati edukacije kako policije, tako i socijalnih radnika, zdravstvenih radnika, uposlenika u obrazovanju, u pravosudnim organima i sl. kako bi se postigao viši stepen efikasnosti i koordinacije. Naročito je poželjna organizirati zajedničke edukacije.

• Podatke o pojavama nasilja u porodici i aktivnostima policije prezentirati kroz oblike rada policije u zajednici, vodeći racuna o zaštiti integriteta žrtve i onemogućavanju nastavka nasilja i nastaviti sa daljim edukacijama i specijalizacijom policijskih službenika za ovaj složen oblik nasilja uključujući  veći broj policijskih službenica. U narednom periodu potrebno je intenzivnije raditi na primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i dosljednoj primjeni Pravilnika o načinu provođenja zaštitnih mjera te nastaviti aktivnosti na poboljšanju uslova za rad u oblasti nasilja u porodici i adekvatnom opremanju policije.

Na današnjoj sjednici razmatran je i izvještaj o radu Ministarstva privrede za 2020. godinu te izvještaj o radu Ministarstva za građenje, prostorno uredenje i zaštitu okoliša za 2020.

Izvor: