Sramota / Ovo su imena ljudi koji su glasali protiv djece iz Zavoda Pazarić

Predstavnički dom Parlamenta FBiH odbio je danas da raspravlja o katastrofalnim uslovima u kojima žive djeca štićenici u Zavodu Pazarić. Parlament FBiH odbio da raspravlja o Pazariću: Evo ko je glasao protiv Podsjećamo zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić danas je javnosti predstavila šokantne fotografije zlostavljanja u Zavodu, te je na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH podnijela inicijativu da zastupnici o tome raspravljaju i donesu određene zaključke. Međutim to je odbijeno većinom glasova. Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH koji su danas glasali protiv uvrštavanja na dnevni red izvještaja o stanju u Pazariću: Stranka Demokratske Akcije: Protiv: 1. Kamber Asim 2. Mašetić Senad Suzdržani: 1. Gadžić Rahim 2. Galijašević Miralem 3. Ibrišimović Jasminka 4. Izetbegović Sebija 5. Jukanović Enver 6. Kaknjo Suad 7. Kaplan Salmir 8. Kokić-Hinović Adisa 9. Mahmutbegović Melika 10. Mazić Edita 11. Osmanović Ismet 12. Peco Mirsad 13. Pojskić Belma 14. Rošić Husein 15. Zaimović Mirsad 16. Zildžić Salko 17. Zukić Ibrahim 18. Zuko Kenela Nepoznato: Amor Mašović, Abdić Hamdija , Begić Samira, Bukvarević Salko, Čomor Eldar, Ćatić Osman, Efendić Goran. Hrvatska Demokratska Zajednica : Protiv: 1. Knezović Dario 2. Martić Josip 3. Opsenica Goran Suzdržan: 1. Baković Ante 2. Bošković Mladen 3. Čavara Marinko 4. Dejanović Delfa 5. Galić Petar 6. Klaić Marijan 7. Kolar-Jurčević Ankica 8. Marjanović Boris 9. Milićević Jelka 10. Musa Stanko 11. Pavković Ivica Nepoznato: Krešić Mijo, Musa Ivan DF-GS, Željko Komšić:BiH pobjeđuje: Protiv: 1. Adžem Dževad Suzdržan: 1. Džubur Ahmed 2. Hrvić Mustafa 3. Mujić Zeid 4. Šarić Bahrudin 5. Žilić Hajrudin Nepoznato: Čolpa Nihad, Đukić Mara, Kratina Alma, Rešidat Samer SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH - FAHRUDIN RADONČIĆ Suzdržan: 1. Jusufović Munib KLUB SAMOSTALNIH ZASTUPNIKA Suzdržan: 1. Hodžić Dženana 2. Vrače Eldin HRVATSKO ZAJEDNIŠTVO HDZ 1990 – HSP BIH - HNL Suzdržan: 1. Faletar Luka 2. Krišto Boro NEZAVISNI ZASTUPNICI Suzdržan: 1. Atlagić Mile 2. Bijedić Meliha 3. Muratović Hasan 4. Šećić Nedžad.
Izvor: