Šta će biti sa britanskim vojnicima u BiH u okviru EUFOR-a?

Ugledni svjetski magazin Politico u svom evropskom izdanju piše da bi izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora mogao ugroziti funkcionisanje misije ALTHEA/EUFOR u Bosni i Hercegovini.

Prema informacijama iz Brisela, generalna sekretarka EEAS, vanjske službe Evropske unije Helga Schmid upozorila je na ovakav razvoj situacije tokom sastanka sa evropskim ambasadorima u srijedu. Tokom sastanka je također izražena zabrinutost koliko će Evropska unija biti spremna da popuni prazninu koja bi nastala izlaskom Velike Britanije iz ove misije.

Da se u Briselu ozbiljno govori o ovakvom razvoju situacije, za N1 je potvrdila portparolka visoke predstavnice za vanjsku politiku I sigurnost Maja Kocijančič.

"Izlazak Velike Britanije iz Evropske unije sigurno će imati konsekvence na pojedine EU misije i operacije, uključujući operaciju EUFOR Althea, koja se provodi u Bosni i Hercegovini. Donesene su određene naredbe i zapovjedništvo operacije Althea je prebačeno prošle sedmice 29. marta u 12:00 na novog komandanta operacije, francuskog general-pukovnika Oliviera Rittimanna, koji je efektivno preuzeo komandu nad Operacijom od generala Sir Jamesa Everarda”, kazala je Kocijančič.

Također, diplomatski izvori N1 u Briselu potvrđuju da je situacija sa operacijom ALTHEA/EUFOR na dnevnom redu diplomatskih rasprava.

“Razgovaramo sa zemljama članicama kako da premostimo potencijalni uticaj izlaska Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora na ovu operaciju. Osiguravanje operativne efikasnosti operacije Althea za nas je od ključne važnosti”, ističe diplomatski izvor N1 u Briselu.

“Ujedinjeno Kraljevstvo trenutno pruža većinu kapaciteta u sferi vojne snage i obavještajnog sektora”, kazao je za Politico jedan od evropskih diplomata.

Dileme koje su se javile u vezi ALTHEA/EUFOR misije pokazuju probleme koji bi mogli isplivati u narednom periodu u evropskom odbrambenom sektoru. Poseban problem nastaje jer je Velika Britanija jedna od nuklearnih sila, ima mjesto u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, ali i posjeduje jednu od najjačih vojnih struktura u Evropi.

“Problem nije kako nadomjestiti novac, nego kako nadomjestiti ljude”, izjavio je jedan od diplomata nakon ovog sastanka.

Opcije koje Evropska unija ima na raspolaganju su veoma limitirane te će se popunjavanje ove operacije morati desiti kroz dodatne snage koje bi poslale zemlje članice ili kroz korištenje EU borbenih grupa.

EU borbene grupe su većinom jedinice veličine bataljona sa oko 1500 pripadnika koje do sada nikada nisu bile korištene zbog problema u finansiranju. Operacija ALTHEA/EUFOR koja je pokrenuta 2004. godine nekada je imala oko 7000 pripadnika, dok danas ima 600 pripadnika i godišnji budžet od 10.2 miliona eura.

Izvor: