Sutra završna konferencija projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa“ (FOTO)

Završna konferencija projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage na prostoru općine Bosanska Krupa“ kojeg finansira EU održat će se 12. februara u bosanskokrupskom Centru za podršku poduzetništvu - Poslovna zona „Pilana“ sa početkom u 10.30 sati.

Cilj konferencije je prezentirati rezultate rada lokalnog partnerstva za razvoj općine Bosanska Krupa nastalog kroz projekt tj. rezultate projekta, te predstaviti nastavak aktivnosti nakon završetka projekta za razvoj radne snage i unapređenja lokalne privrede.

Kroz projekt je ukupno mobilizirano 90 osoba za obuku, a 52 osobe su uspješno završile program obuke i stekle certifikate (42 osobe) za zanimanje zavarivač (CERTIFIKAT EN ISO 9606-1 (EN 287-1)), te su se zaposlile u firmama koje su partneri projekta.

Projekt je implementirala Općina Bosanska Krupa u saradnji sa partnerima: PLOD Centar Bihać, JU Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona i preduzećima: Novi Most, ACMA, Krupa Kabine, BOSANKAR i ZAH.

Projekt se realizirao u sklopu projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini" kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), a nastao je kao odgovor na neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama privatnog sektora, specifično metalnog sektora u Bosanskoj Krupi.

Izvor: