Svi zahtjevi boraca: Najugroženiji će dobivati do 200 KM, ali to rješenje je "na dugom štapu"

Home

Svi zahtjevi boraca: Najugroženiji će dobivati do 200 KM, ali to rješenje je "na dugom štapu"


Zakon o pravima branilaca, Zakon o boračkim udruženjima i pomoć borcima koji su u stanju potrebe su tri zatjeva boraca u Federaciji BiH, od kojih do sada nijedan nije ispunjen. Istražili smo u kojoj je fazi realizacija navedenih zahtjeva, kao i šta su predstavnici Vlade FBiH i boraca dogovorili glede pomoći onim borcima koji su u stanju potrebe.

Rješenje kojim su definirani uslovi za dodjelu sredstava borcima koji su u stanju potrebe su na dugom štapu, a odluka tek treba da bude upućena Vladi Federacije BiH. Druga dva zahtjeva su mnogo bliža rješenju, ali opet sve zavisi od podrške na koju će naići u Parlamentu Federacije BiH.


 

Kriteriji za raspodjelu

Predstavnici Vlade FBiH i boračkih udruženja su još u junu tekuće godine potpisali sporazum kojim je predviđeno da se u narednih pet godina sredstva, predviđena budžetom za borce, u narednih pet godina neće umanjivati i da će biti preusmjerena za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i njihovih porodica. 

Federalno ministarstvo za pitanje boraca je imalo obavezu da, uz prethodni dogovor sa većinom potpisnika sporazuma boračkih organizacija, predloži Vladi donošenje odluke usvajanje programa utroška tih sredstava, sa uslovima raspodjele.

Federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević kazao je za Klix.ba da je rješenje na dugom štapu, jer odluka tek treba da bude upućena Vladi Federacije BiH.

"Mi smo održali niz sastanaka. Pravili smo jednu proceduru, gdje smo do 15. augusta od boračkih organizacija tražili njihove prijedloge, da bismo početkom septembra došli do prijedloga kriterijuma. Sad pripremamo odluku o usvajanju programa utroška tih sredstava i kriterijuma, koju smo sljedeće sedmice kanili uputiti prema Vladi Federacije BiH", kazao je Bukvarević. 

Dodao je da je nakon sagledavanja ukupne slike na poziciji Federalnog ministarstva ostalo 7 miliona KM za ovu godinu, za raspodejelu. 

"Uvažili smo veliki broj prijedloga boraca. Predložili smo odluku o usvajanju programa utroška sa uslovima. Glavni kriteriji su da je riječ o korisnicima boračko-invalidske zaštite, demobilisanim borcima, ratnim-vojnim invalidima, djeci šehida i poginulih boraca koji su u stanju potrebe, koji nemaju drugih prihoda za život", rekao je Bukvarević za Klix.ba. 

Istakao je da su na prijedlog demobilisanih boraca napravili i određene uslove da sredstva, do 10 posto od prosječne plate u Federaciji BiH, budu dodijeljena onima koji su proveli minimalno 12 mjeseci u Armiji BiH, HVO-u ili MUP-u. 

"Do 15 posto od prosječne plate u Federaciji BiH dodijelit će se za one koji su proveli od 13 do 24 mjeseca u vojsci. Do 20 posto prosječne plate Federacije BiH za one koji su proveli od 25 do 36 mjeseci u ratu. Do 25 posto prosječne plate za one koji su proveli više od tri godine u ratu. To su bili zahtjevi boraca. Većinu zahtjeva smo ugradili u kriterijume", istakao je Bukvarević.

Napomenuo je da je pored navedenog uslov također da borci u proteklih 20 godina od Vlade nisu dobili 10 hiljada KM i više bespovratnih sredstva, da nemaju domaću i inozemnu penziju, da nemaju drugih prihoda... 

"Ono što je specifično - borci su kao uslov za te kriterije tražili da oni i njihova porodica imaju manji prihod mjesečni od 220 KM", rekao je Bukvarević. 

Dogovoreno je da je nekoliko detalja neophodno usaglasiti u toku ove sedmice, da bi odluku mogli uputiti prema Vladi. 

"Pored toga paralelno smo uputili prema Federalnom ministarstvu finansija zahtjev za rebalans, jer se ova sredstva nalaze na pozicijama na kojima smo mi uštedjeli. Trebamo ih preusmjeriti za rješavanje socijalno-statusnih pitanja boraca i članova njihovih porodica", rekao je Bukvarević.

Istakao je da je njihova želja da se već naredne sedmice nađe na Vladi, ali je to uslovljeno rebalansom budžeta. 

"Očekujem da uskoro bude i rebalans budžeta kako bismo ova sredstva mogli staviti na raspolaganje Ministarstvu i kako bismo mogli javno objaviti poziv svima onima koji imaju pravo da apliciraju, da podnesu zahtjeve. Naša je obaveza da javno objavimo i ove kriterijume", napomenuo je Bukvarević za Klix.ba. 
 

Zakon o boračkim udruženjima

Nacrt Zakona o boračkim udruženjima, kojim se uređuje oblast reprezentativnosti boračkih udruženja, je prošao Predstavnički dom i Dom naroda, i obavljena je javna rasprava u roku od 60 dana. 

Ministar Salko Bukvarevića nam je kazao da je Vlada FBiH dala podršku Prijedlogu zakona. 

"Vlada FBiH je dala pozitivno mišljenje na Prijedlog zakona. Očekujemo da u septembru bude usvojen u Parlamentu Federacije BiH. Tim zakonom ćemo urediti oblast ko predstavlja reprezentativnost boračkih udruženja, a time ispuniti zahtjev demobilisanih boraca", napomenuo je Bukvarević.


 

Zakon o pravima branilaca

Zakon o pravima branilaca, koji omogućava registar korisnika i registar branilaca, je prošao Predstavnički dom, a u septembru treba da bude na Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. 

"Očekujem da to Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvoji u septembru", zaključio je ministar Salko Bukvarević za Klix.ba.

 

(Izvor: Klix)

Tagovi
Objavio: Tue, 12/09/2017 - 16:20

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top