TIBiH: Vijeće ministara nastavilo sa spornom praksom imenovanja vršilaca dužnosti

Home

TIBiH: Vijeće ministara nastavilo sa spornom praksom imenovanja vršilaca dužnosti


Vijeće ministara BiH je nastavio sa praksom imenovanja vršilaca dužnosti rukovodilaca institucija iako propisi ne predviđaju jasna pravila za ovu vrstu imenovanja, saopćeno je iz Transparency International (TI) u BiH.

Na sjednici održanoj 6. jula 2017. bila su čak dva imenovanja vršilaca dužnosti, pa je imenovan v.d. direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja i  v.d. zamjenik direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Privremena imenovanja su u oba slučaja na 60 dana. 

Ranije je Vijeće ministara dva puta na 60 dana imenovalo v.d. pomoćnika direktora za unutrašnju kontrolu u Službi za poslove sa strancima, a i sadašnji direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) je prvo imenovan kao vršilac dužnosti.

TIBiH  je tada dobio odgovor od Ministarstva civilnih poslova da se pri imenovanju uopšte nisu provjeravali uslovi predviđeni Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH ili drugim posebnim propisima, kao i da u slučaju v.d. imenovanja, lice ne mora nužno ispunjavati sve uslove koji se traže za konkretnu poziciju.

Sporne prakse privremenih imenovanja se ponavljaju više puta i odnose se na nesrazmjerno dug period, a pored toga nisu propisane jasne procedure, pravila i kriterijumi čime je stvoren prostor za politička imenovanja.

TIBiH apeluje na Vijeće ministara da se suzdrži od imenovanja vršilaca dužnosti rukovodilaca institucija dok god se ovo pitanje jasno ne uredi na način da se u transparentnom postupku, pod samo unaprijed određenim uslovima i na tačno određen period, mogu vršiti takva imenovanja.

Kako bi se ova situacija prevazišla, potrebno je u prvom redu inicirati izmjene i dopune Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, saopćeno je..
 

 

(Izvor: Avaz.ba)

Objavio: Tue, 15/08/2017 - 11:00

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top