Trenutno nema većine u Vijeću Velike Kladuše, Ljubijankić više nije Predsjedavajući

.
Nije bilo kvoruma za održavanje danas (24. novembar) najavljene osme redovne sjednice Općinskog vijeća Velike Kladuše, a koju je sazvao predsjedavajući Vijeća Dinko Ljubijankić, odnosno nova većina. Na sjednicu nije došao Ibrahim Kajtazović Bato iz SDP-a, koji je bio dio sporazumom potvrđene većine

Sjednici je prisustvovalo 14 vijećnika (5 vijećnika SDA, po dva vijećnika iz NES-a i Naše stranke, dva nezavisna vijećnika, dva vijećnika SDP-a i jedan vijećnik DNZ-a Krajiške stranke). Nakon konstatiranja da nema kvoruma za održavanje sjednice predsjedavajući Ljubijankić je izjavio da većina u Vijeću trenutno ne postoji, da će danas vratiti ključ od Kabineta Predsjedavajućeg, te da on nije više na toj funkciji.

U strankama koje su činile novu većinu iznenađeni su nedolaskom vijećnika SDP-a Kajtazovića na sjednicu Vijeća. Ističu, nije bilo nagovještaja da će doći do kršenja potpisanog sporazuma o većini. Amir Purić iz Naše stranke i Asim Veladžić iz SDA.

Sjednici nisu prisustvovali vijećnici Laburističke stranke BiH koji nisu ni učestvovali u izboru novog rukovodstva Vijeća, odnosno koji su osporavali ta imenovanja i ispravnost i zakonitost održavanja sjednica koje je sazivala nova većina. Sjednici nije prisustvovao ni vijećnik Rifat Dolić iz DNZ Krajiške stranke.

Izvor: