U akciji 'Pero' blokirani bankarski računi s više od milion KM

SIPA izdala pet naloga za privremenu obustavu raspolaganja novčanim sredstvima u ukupnom iznosu od 1.078.234,44 KM na devet računa koji su otvoreni u pet banaka na ime tri fizička i tri pravna lica
Izvor: