U Velikoj Kladuši pronađeno osam migrantskih porodica u devastiranom objektu

Migranti
Inspektori Službe za poslove sa strancima, u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko sanskog kantona su pronašli ukupno 32 migranta u napuštenoj devastiranoj kući u naselju Stari Grad, u Velikoj Kladuši.

 

Obzirom da su navedena lica nelegalno boravila u napuštenom objektu, Služba za poslove sa strancima je u saradnji sa Međunarodnom organizaciojom za migracije (IOM) koordinirala niz aktivnosti na njihovom izmiještanju sa navedenog lokaliteta, te zbrinjavanju u privremeni prihvatni centar Sedra koji je predviđen za smještaj ranjivih kategorija migranata.

Naime, riječ je o 8 migrantskih porodica sa ukupno 15 malodobne djece. Svi migranti su zbrinuti, uz neophodnu medicinsku zaštitu, te im je u skladu sa epidemiološkim mjerama za sprječavanje širenja virusa COVID 19, obezbjeđen odgovarajući smještaj.

Služba će i u narednom periodu nastaviti provoditi pojačane aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini.

Izvor: