Univerzitet u Bihaću u programu Erasmus+: Predstavnici Erasmus kancelarije posjetili bihaćki Univerzitet

asd
Cilj posjete je ocjena obima i nivoa učešća Univerziteta u Bihaću u realizaciji projekata Erasmus+ programa, koji je u Evropskoj uniji najvažniji u oblasti visokog obrazovanja...

Predstavnici Erasmus kancelarije u Sarajevu, u dvodnevnoj su posjeti bihaćkom Univerzitetu, radi monitoringa projekta, predstavljanja novog Erasmus programa 2021 – 2027. godina, te monitoringa međunarodne mobilnosti na našem Univerzitetu. S tim u vezi, jučer je u prostorijama Rektorata, održan i radni sastanak svih učesnika ovih, za unapređenje statusa i standarda Univerziteta, veoma značajnih aktivnosti.

Osim rečenog, odnosi se ovo i na nastavno osoblje, kako bi se upotpunosti ostvario partnerski odnos i saradnja sa evropskim univerzitetima. Prati se i implementacija već započetih projekata, koji se odnose na uspostavljanje novih studijskih programa i bolje uvezivanje univerziteta, da bi se konačno izvršila reforma nastavnih programa i planova.

Prošla godina, za Univerzitet u Bihaću, bila je jako uspješna jer su odobrena tri erasmus projekta u oblasti izgradnje kapaciteta visokog obrazovanja. Jedan od njih je „STEPS“ projekt, koji do 2023. godine, realizuje Biotehnički fakultet. Između ostalog, krenulo se s prvom godinom drugog ciklusa studija.

Izvor: