UPIS U ŠKOLU ŠAHA

sah
Šahovski klub „Cazin“ obavještava roditelje, djecu i nastavnike da u školskoj 2019/2020.godini organizira odabir i upis polaznika u Školu Šaha po Projektu Šah u škole – Početna škola šaha „Mali vitezovi“.

Prijave su u toku i traju od 01.do 15.februara u osnovnim školama.

Odabir polaznika (dječaci i djevojčice) izvršit će se  putem školskog i općinskog takmičenja.U slučaju manjeg broje upisanih moguć je i dodatni upis nakon 15.februara putem kontakt telefona 061 602-279, email: ahusab@gmail.com.

Plan rada škole svodi se na 75 lekcija i to do dva puta nedeljno po dva sata.Stalni predavač je majstorski kandidat Dr.Sead Čaušević, član ŠK „Cazin“.

Rad škole je planiran u Cazinu u jednoj od Osnovnih škola, odnosno u Stijeni, što će odrediti broj upisanih polaznika sa odredjenih područja općine.

Šah je plemenita igra od koje raste pažnja 300%. Poboljšava memoriju i koncentraciju, strpljenje i upornost, kreativnost i analitiku, planiranje i vještine u donošenju odluka.

Projekt finansira:

•    Gradska uprava Gradonačelnik,

•    Federalno ministarstvo kulture i sporta i

•    Roditelji djece

Izvor: