Upozorenje MUP-a USK na računalne prijevare

Cyber kriminal
MUP USK zaprimio je, u poslijednje vrijeme, više prijava krivičnog djela ‘Prijevara’ koje je izvršeno putem društvenih mreža.

 

Ovo krivično djelo uglavnom se vrši preko lažnih facebook profila ili e-mail adrese te komunikacijom sa tačno ciljanim osobama, iste obavještavaju da su ostali bez novca, da su opljačkani ili izgubili dokumenta, tražeći da im se uplati novac na broj računa ili donese na određeno mjesto.

Žrtve prijevare su putem facebook profila dobijale aplikacije za učestvovanje u nagradnim igrama, a zatim su putem messengera obavještavani kako su baš oni dobitnici, a da za preuzimanje nagrade moraju poslati fotografiju lične karte ili broj bankovnog računa.

Često se dešavaju prijevare putem internetskih kupoprodajnih servisa (eBay, PIK.ba i sl.) kojom prilikom se nudi različita roba veoma dobrih performansi ili roba za nevjerovatno niske iznose novca. U velikom broju slučajeva ovdje se radi o lažnim profilima koji su aktivni samo kratak vremenski period te se koriste za vršenje prijevara.

Uprava policije MUP USK-a upozorava javnost, da prijevare putem interneta postaju sve raznovrsnije te poziva građane da ne nasjedaju na različite obavijeti o ‘nagradnim igrama’ na društvenim mrežama, niti da dostavljaju lične podatke nepoznatim osobama. Također, sve poruke i molbe za dostavljanje novca čak i od poznatih imena i prezimena treba dodatno provjeriti, a ako postoji i najmanja sumnja da se radi o prijevari ili nekom drugom protupravnom ponašanju događaj treba odmah prijaviti najbližoj policijskoj stanici ili na besplatan broj telefona 122.

Izvor: