Zabrinjavajući porast prevara posredstvom interneta na području Unsko-sanskog kantona

„Računalna prevara“ je krivično djelo koje predstavlja korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija (obično računara i interneta) u cilju neovlaštenog pristupa informacijskim resursima (podacima), a kako bi se pribavila korist, oštetili, uništili ili eventualno obrisali nečiji podaci.

Uprava policije MUP USK-a u proteklom periodu zaprimila je više prijava krivičnog djela „računalna prevara“ od strane privrednih subjekata sa područja USK-a, a koje se odnose na prevare posredstvom interneta. Naime, nepoznati počinitelj putem e-mail-a ostvaruje komunikaciju predstavljajući se kao poslovni ino partner s kojim je u ranijem periodu poslovao privredni subjekt, te istog obavještava da je došlo do određenih izmjena u transakcijskom poslovanju te daje detaljne upute kako izvršiti ino uplatu. Nakon proteka određenog vremena poslovni subjekt utvrde da novčana transakcija nikada nije uplaćena na račun poslovnog partnera kojem je i trebala biti uplaćena, već da su novčane transakcije uplaćene u neke druge države na žiro račun nepoznatih privrednih subjekata ili lica.

Uprava policije MUP USK-a upozorava građane, kako privredne subjekte, tako i fizička lica, da prilikom korespodencije sa svojim ino partnerima, odnosno prije nego izvrše transakciju novca putem interneta, predhodno telefonski ili na neki drugi način ostvare kontakt sa ino partnerima te potvrde tačan broj žiro računa na koji će izvršiti uplatu, odnosno novčanu transakciju. Mole su privredni subjekti da u slučaju zaprimanja ovakvih e-mail-a o istom obavijeste MUP USK-a.

Izvor: