USK: Tokom 2022. godini isplata sredstava po osnovu sudskih izvršenja

vlada usk
U Budžetu USK za 2022. godinu u te svrhe planiran je iznos od 10 miliona KM.

Sa oko 1300 budžetskih korisnika Vlada USK bi trebala potpisati sporazume o isplati sredstava po osnovu sudskih izvršenja.

Time bi, konačno, u ovoj godini počelo rješavanje višegodišnjeg velikog financijskog problema koji opterećuje Budžet Kantona.

Ministarstvo finansija je, uz saglasnost Vlade, u prošloj godini provelo proceduru Javnog poziva, na koji su se mogli prijaviti imaoci pravosnažnih sudskih odluka spremni na vansudsku nagodbu, na osnovu koje se potpisnik ugovora odriče kamate i dijela glavnice.

Posao na izradi konačnih lista budžetskih korisnika, koji su spremni na ponuđene uslove, do sada su završili resori uprave, pravosuđa i policije.

Izvor: