USK – usvojen nacrt Zakona o pravima boraca

Nacrt zakona boraca
Premijer Mustafa Ružnić i članovi Vlade Unsko-sanskog kantona, na danas održanoj sjednici, utvrdili su Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica te Prijedlog Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti u uputili ih u skupštinsku proceduru.

 

Razmatran je i  Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01. - 30.06.2020.godine te  Periodični izvještaj za Budžet Unsko-sanskog kantona za period 01.01. 30.06.2020.godine, obrađivača Ministarstva finansija  te  Prijedlog Odluke o načinu i uslovima za raspodjelu budžetskih sredstava Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša za 2020. godinu.

- Programom rada Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida u 2020. godini planirano je donošenje Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Parlament Federacije Bosne i Hercegovine,  u julu 2019. godine, usvojio Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica kojim su propisana i određena nova prava za demobilizirane branioce, između ostalog pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu za nezaposlene demobilizirane branioce mlađe od 57 godina.  Na sugestiju predstavnika demobiliziranih branilaca, Ministarstvo je, u procesu pripreme Zakona,  objavilo i javni poziv radi evidentiranja potencijalnih korisnika prava na novčanu egzistencijalnu naknadu te putem odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu gradova/općina u Unsko-sanskom kantonu prema mjestu prebivališta potencijalnog korisnika prava pribavilo potrebne podatke kao i podatke JU Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona o broju prijavljenih demobiliziranih branioca starosti do 57 godina, koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica. Kroz rebalans Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu, kojim su pored ranije planiranih sredstava za provođenje Zakona, planirana su i sredstva za isplatu novopropisanog prava  odnosno prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za 2020.godinu, obrazložio je ministar za pitanja boraca i RVI Ermin Zulić.

Prijedlog Zakona o naučno istraživačkoj djelatnosti pripremljen je i usklađen sa odredbama Okvirnog zakona o osnovama naučno istraživačke djelatnosti te vodeći računa o  koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine čiji je osnovni cilj nauci i tehnološkom razvoju dati prioritetan značaj.

-  Prijedlogom Zakona utvrđuje se  poseban interes Unsko-sanskog kantona u oblasti nauke i tehnologije,  osnovni principi naučnoistraživačke djelatnosti,  sudjelovanje u ostvarivanju medunarodne naučno istraživačke saradnje i ostvarivanje naučno istraživačke saradnje u Kantonu i Bosni i Hercegovini,  finansiranje naučnoistraživačke djelatnosti,  formiranje Savjeta za nauku Unsko-sanskog kantona,  informacioni sistem i vodenje evidencije u vezi sa obavljanjem naučno istraživačke djelatnosti kao i  opća pitanja u vezi sa osnivanjem naučnoistraživačkih instituta kao organizacionih i podorganizacionih jedinica visokoškolskih ustanova i naučnoistraživačkih instituta kao ustanova te  prava i obaveze nadležnih organa u oblasti naučnoistraživačke djelatnosti i nadzor nad provedbom ovog zakona, kaže Damir Omerdić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Izvještaji Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona za prvih šest mjeseci tekuće godine ukazaju da ukupno ostvareni prihodi u ovom periodu iznose 91.807.359 KM, a rashodi iznose 89.336.561 KM. Tekući suficit iznosi 2.470.798 KM. Ukupan finansijski rezultat - deficit izvještajnog perioda iznosi - 505.172 KM.

Kratkoročna potraživanja iznose 4.512.104 KM, kratkoročne obaveze i razgraničenja iznose 87.290.789 KM i dugoročne obaveze i razgraničenja iznose 49.147.974 KM.

Izvor: