Vehabović: Ukoliko se usvoji Zakon o visokom obrazovanju 24. maja to će biti viza za odlazak mladih

Home

Vehabović: Ukoliko se usvoji Zakon o visokom obrazovanju 24. maja to će biti viza za odlazak mladih


Ukoliko Skupština KS usvoji Prijedlog zakona o visokom obrazovanju 24. maja to će biti viza za odlazak mladih van BiH, upozorio je nekadašnji inspektor za visoko obrazovanje Kenan Vehabović.

On u razgovoru za agenciju Patria kaže da su zakonom najviše oštećeni studenti njih 30.000 na Univerzitetu u Sarajevu ali i 2.600 uposlenih. Vehabović je iznenađen šutnjom i studenata i akademske zajednice.

- U članu 82. stav 9. navodi se da je visokoškolska jedinica dužna osloboditi plaćanja troškova studija studente iz kategorije šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja. Takva odredba ostavlja prostor za mahinacije dekana fakulteta. Trebalo je precizirati te staviti odredbu „obavezno besplatno školovanje“ za te kategorije – kaže Vehabović.

Ovaj nekadašnji inspektor koji je dobro upoznat sa nedostacima predloženog zakona navodi i da Studentski parlament koji bi trebao zastupati interese studenata u ovom slučaju nije to učinio.

- Imate primjer gdje student koji je redovni samofinansirajući ukoliko ostvari prosjek iznad 8,0 može preći u redovne na teret sredstava osnivača, ali se ne precizira da li to važi samo za narednu godinu studiranja ili do kraja školovanja. Tu odredbu je trebalo urediti na način da student stiče pravo redovnog studiranja na teret osnivača npr. do kraja školovanja, ali da njegov prosjek ne smije pasti ispod 8,0 – kaže Vehabović.

Još jedna zamjerka na odredbu zakona o visokom obrazovanju odnosi se i na mogućnost da redovni student samo jednom može obnoviti godinu, a onda može nastaviti školovanje kao redovni-samofinansirajući. Na ovu odredbu zakona reagirali su studenti nakon što je bio predložen nacrt ali njihova kritika nije usvojena. 

Također, ovim zakonom nastavlja se urušavanje Sarajevskog univerziteta kao najveće visokoškolske ustanove u BiH i njene autonomije sastavom Upravnog odbora. Iako je osnovni zahtjev Senata UNSA-e bio da u sastavu UO budu imenovana 4 člana ispred Vlade KS kao osnivača umjesto šest kako je do sada bio slučaj, te jedan predstavnik studenata i šest članova koje bi imenovao Senat UNSA što je ukupno 11 članova, kreatori zakona ostali su pri ranijem zakonskom rješenju.

- To vam je ulazak politike na velika vrata. Dekani će imati samo autonomiju na papiru. UO umjesto da vrši samo finansijsku kontrolu UNSA-e bavit će se i razrješenjem dekana, što znači da se gubi uloga nastavno-naučnih vijeća.

Inače, kako je Patria i ranije pisala, upitna je i legalnost sadašnjeg UO koji radi bez nekoliko članova, kao i sa dva člana koji su uposlenici Ministarstva obrazovanja KS Sifet Kukuruz i Azemina Njuhović. Oni su u direktnom sukobu interesa s obzirom da je Ministarstvo nadležno za nadzor nad zakonitošću rada Univerziteta. Kukuruz je i pomoćnik ministra za visoko obrazovanje i član obje Komisije za izradu zakona. 

I predsjednik UO Mevludin Mekić od polovine 2015. godine je vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Sarajevu zbog čega ne bi mogao obavljati funkciju predsjednika UO, ali što Vladi KS kao osnivaču očito nije bilo važno.

Vehabović postavlja i pitanje ministru obrazovanja KS Elviru Kazazoviću gdje ide visoko obrazovanje s ovim zakonom. Inače, članovi akademske zajednice s kojima smo razgovarali o zakonu kao najodgovornijeg smatraju ministra Kazazovića te mu poručuju da će nakon što se vrati na fakultet osjetiti sve nedostatke zakona.

Prijedlog zakona u Skupštini KS naći će se 24. maja, a danas će u Rektoratu biti održan sastanak Senata UNSA-e, premijera KS Elmedina Konakovića, resornog ministra kako bi se razgovaralo o zakonu ali i primjedbama akademske zajednice koje iako su upućene Ministarstvu još početkom februara nisu ni razmatrane već su proglašene zakašnjelim.

Rektor UNSA Rifat Škrijelj otvoreno je za agenciju Patria kazao da je razočaran odnosom resornog ministra te dodao da ukoliko ne budu prihvaćeni prijedlozi Senata pokazat će se sva neozbiljnost onih koji su odgovorni za kreiranje zakona.

 

(Izvor: Nap)

Objavio: Tue, 16/05/2017 - 14:13

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top